reklama

Časopis přináší formou přehledových článků nejnovější poznatky především z oblasti diagnostiky a léčby neurologických onemocnění. V mezioborových přehledech je možno se setkat s problematikou týkající se neurologie, ale i pohledem odborníka z jiné oblasti medicíny.
Ve sdělení z praxe jsou předkládány zkušenosti z jednotlivých neurologických pracovišť či ambulancí. Dále jsou zařazovány různé upoutávky, zprávy z kongresů, zajímavé informace ze zahraniční literatury a mnoho dalšího, co může pomoci především ambulantním neurologům v jejich každodenní práci. Vychází od roku 2000.

Cílová skupina - neurologové

Ročník - 19.

Náklad - 1 500 ks

Periodicita - 6x ročně

Cena předplatného pro rok 2018 - 1080 Kč

Rubriky

 • Editorial
 • Hlavní téma
 • Sdělení z praxe
 • Přehledové články
 • Farmakoterapie
 • Z pomezí neurologie
 • Referáty z literatury
 • Informace a komentáře
 • Právní poradna
 • Neurologové se ptají

Citační zkratka - Neurol. praxi

ISSN

 • ISSN - 1213-1814 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5280 (online verze)

Přílohy (určeno pouze pro předplatitele)

 • abstrakta vybraných neurologických kongresů
 • různé další nepravidelné přílohy (různé tématické brožurky aj.)

Předseda redakční rady

 • prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Místopředseda redakční rady

 • prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.

Redakční rada

 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
 • prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
 • MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
 • doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Širší redakční rada

 • doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
 • doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
 • MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
 • MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
 • doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
 • prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
 • MUDr. Jan Hadač
 • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
 • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
 • prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
 • doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavol Sýkora, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jarmila Szilasiová
 • doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
 • prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
 • doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
 • doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
 • MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

 • Všechny publikované články prochází dvojitou nezávislou recenzí
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
 • ISSN - 1213-1814
 • Registrace u MK ČR - E 10340

Redaktorka

 • Mgr. Zdeňka Bartáková

Vydavatel

 • Solen, s.r.o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • mob.: 777 557 416
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: bartakova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 201
 • mob.: 734 567 854
 • fax: 233 340 202

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.