Neurologie pro praxi, 2001, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2001; 2:

Přehledové články

Neurosonologie

MUDr. Michal Bar, MUDr. Ondřej Škoda, MUDr. David Školoudík

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 81-84

Z pomezí neurologie

Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce

doc. MUDr. Eva Topinková CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 76-80

Sdělení z praxe

Dysfágie u nemocných s cévní mozkovou příhodou - přínos perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG)

MUDr. Edvard Ehler CSc, MUDr. Petr Vyhnálek, MUDr. Josef Hájek CSc, MUDr Petr Geier, MUDr. Václav Dostál

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 85-87

Skúsenosti s citalopramom v liečbe sprievodných depresívnych príznakov pri neurologických afekciách

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D, Ing. Ján Špánik

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 88-90

Atrofia zrakoveho nervu - naše skúsenosti

MUDr. Dagmar Veselá Ph.D, MUDr. Jarmila Szilasiová, MUDr. Edita Kahancová, MUDr. Eleonora Klímová CSc, MUDr. Alexandra Osifová, MUDr. Monika Moravská

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 92-93

Hlavní téma

Úvod k hlavnímu tématu: Nervosvalové poruchy u kriticky nemocných

MUDr. Jan Hromada

Neurol. pro Praxi, 2001; 2:

Hlavní téma: Nervosvalové poruchy u kriticky nemocných

Diferenciální diagnóza svalové slabosti u kryticky nemocných

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 63-66

Neuromuskulární komplikace kritického stavu

doc. MUDr. Josef Bednařík CSc, MUDr. Petr Vondráček

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 67-72

Anestezie a nervosvalová onemocnění

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 2: 73-75


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.