Neurologie pro praxi, 2001, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2001; 3:

Přehledové články

Současná terapie spasticity se zaměřením na lokální aplikaci botulotoxinu

MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 128-132

Poranění kostních a vazivových struktur krční páteře - diagnostická, léčebná a posudková kriteria

doc. MUDr. Ladislav Steidl, prof. MUDr. Michael Houdek CSc, MUDr. Lumír Hrabálek

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 133-137

Komentáře

VII. konference kvantitativní elektromyografie, 10.-15. 6. 2001, Uppsala, Švédsko

MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 153-154

Z pomezí neurologie

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy - etiologie, diagnostika a terapie

MUDr. Olga Kulísková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 138-143

Sdělení z praxe

Ramsay-Huntův syndrom

MUDr. Miroslav Slivka

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 144-146

Akútna intermitentná porfýria a prejavy poškodenia nervového systému

MUDr. Darina Buranová Ph.D, prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, MUDr. Marek Baláž, MUDr. Peter Božek Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 147-152

Hlavní téma: Nervosvalové poruchy u kriticky nemocných

Úvod k hlavnímu tématu: Polyneuropatie

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 3:

Hlavní téma: Polyneuropatie

Zánětlivé polyneuropatie

doc. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 115-121

Polyneuropatie při metabolických, endokrinních a dysproteinemických onemocněních

MUDr. Helena Vondrová CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 122-127


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.