Neurologie pro praxi, 2001, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2001; 4:

Komentáře

I. Levočské pracovné dni neuropsychiatrie a algeziológie vo vertebrológii - Vedecko-pracovná schôdza Slovenskej a Českej neurologickej spoločnosti

MUDr. Miloslav Dvorák, MUDr. Ingrid Matúšová

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 217-218

Z pomezí neurologie

Antrax

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 204-206

Sdělení z praxe

Nové denní perzistující bolesti hlavy

MUDr. Miroslav Slivka

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 207-209

Frontální a psychogenní záchvaty - diferenciálně diagnostický problém

doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 210-212

Hlavní téma: Polyneuropatie

Úvod k hlavnímu tématu: Terapie a prevence cévních mozkových příhod

doc. MUDr. Jiří Bauer CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 166-167

Hlavní téma: Terapie a prevence cévních mozkových příhod

Význam iktových jednotek pro léčbu cévních mozkových příhod

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc, MUDr. Jiří Polívka CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 168-172

Cévní mozkové příhody - neuroprotektivní léčba

MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 173-177

Trombolýza mozkového infarktu

MUDr. Robert Mikulík, MUDr. Michal Dufek

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 179-183

Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě

doc. MUDr. Jiří Votava CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 184-189

Neurochirurgická léčba ischemie mozku

MUDr. Milan Mohapl, MUDr. Filip Kramář, doc. MUDr. Vladimír Beneš DrSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 190-192

Stenózy vnitřní krkavice - endovaskulární léčba

MUDr. Václav Procházka, MUDr. Vladimír Čížek, MUDr. Dušan Kučera, MUDr. Karel Dvořák, MUDr. Jan Rajner

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 193-197

Co dále po prodělaném akutním ischemickém iktu nebo tranzitorní ischemické atace?

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 198-202

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 213

Referáty z literatury

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2001; 4: 214-215


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.