Neurologie pro praxi, 2002, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 1:

Přehledové články

K problematike neurodegeneratívnych ochorení Iný pohľad na možnosti klasifikácie

prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, prof. MUDr. Jozef Černáček DrSc, MUDr. Zoltán Goldenberg, prof. MUDr. Pavol Traubner Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 33-37

Komentář - Potřebuje klinická neurologie novou klasifikaci degenerativních chorob?

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 38

Komentáře

Tkáňové inženýrství a klonování

MUDr. Irena Rektorová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 50

Vyhlášení soutěže o nejlepší práce v oboru neurologie publikované v roce 2001

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 51

Doškolovací kurz: Extrapyramidová a neuropsychiatrická onemocnění

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 52

Z pomezí neurologie

Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer Ph.D, MUDr. Olga Zapletalová

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 41-45

Sdělení z praxe

Herpes zoster komplikovaný serózní meningitidou, diagnostika pomocí PCR, léčba

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, prof. MUDr. Jiří Horáček CSc, PharmDr. Lenka Plíšková, MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 39-40

Referáty z literatury

Úvod k hlavnímu tématu: Primárně vertebrogenní onemocnění

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 7

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 46

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 47-48

Hlavní téma: Primárně vertebrogenní onemocnění

Spondylolistéza - chirurgické léčení

doc. MUDr. Martin Krbec CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 8-12

Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie

MUDr. Richard Chaloupka CSc, MUDr. Petr Vališ, prof. MUDr. Otto Vlach DrSc, MUDr. Petr Messner CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 13-16

Lumbální spinální stenóza - klinický obraz, diagnostika, léčba

MUDr. Blanka Adamová, MUDr. Stanislav Voháňka CSc, doc. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 17-20

Použití epidurálních kortikosteroidů v léčbě vertebrogenních onemocnění

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc, MUDr. Marek Hakl, MUDr. Radovan Hřib

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 21-24

Výhody a omezení vyšetření páteře a páteřního kanálu pomocí magnetické rezonance

MUDr. Marek Mechl Ph.D, MUDr. Boleslav Prokeš CSc, MUDr. Tomáš Nebeský, MUDr. Jiří Neubauer

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 25-27

Léčba spondylogenní cervikální myelopatie - standard či problém? Pohled neurologa a neurochirurga

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka CSc, doc. MUDr. Josef Bednařík CSc, doc. MUDr. Vladimír Smrčka CSc, MUDr. Miroslav Mareš

Neurol. pro Praxi, 2002; 1: 28-32


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.