Neurologie pro praxi, 2002, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 3:

Přehledové články

Neglect syndrom a -příznak skrytého vidění-

MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 146-148

Epilepsie, úzkost a možná paměťový proces: tři vzájemně související fenomény

Georges Chapouthier, Patrice Venault

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 149-152

Komentáře

Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. šedesátiletý

prof. MUDr. Josef Bednařík

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 163

Zpráva o konání XXX. Česko-slovenského neurovaskulárního sympozia s mezinárodní účastí

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc, MUDr. Alena Gaťková

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 164-166

Z pomezí neurologie

Tardivní dyskineze - patofyziologie a klinické projevy

MUDr. Klára Látalová, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 156-159

Sdělení z praxe

Poruchy správania v REM spánku predchádzajúce Parkinsonovu chorobu

MUDr. Mária Tormašiová, MUDr. Eva Geročová Feketeová

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 153-155

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 160

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 161-162

Hlavní téma: Poruchy spánku v neurologické praxi

Deficit hypokretinu (orexinu) a poruchy spánku u neurologických onemocnění

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 128-130

Parasomnie v NREM spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 131-133

Poruchy spánku u demencí

MUDr. Martin Brunovský, MUDr. Kateřina Červená, prof. MUDr. Miloš Matoušek CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 134-137

Syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia u detí - SIDS

MUDr. Milan Kuchta CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 138-142

Snění v neurologické praxi

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 143-145

Abstrakta

Úvod k hlavnímu tématu: Poruchy spánku v neurologické praxi

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 3: 127


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.