Neurologie pro praxi, 2002, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 4:

Úvod k hlavnímu tématu: Měnící se pohled na neuromuskulární choroby u dětí

MUDr. Jan Hadač

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 179

Spinální svalové atrofie v dětském věku

MUDr. Jana Haberlová, RNDr. Petra Hedvičáková

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 180-182

Myotonická dystrofie (Kurschmann-Batten-Steinert)

MUDr. Josef Kraus CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 183-186

Hereditární neuropatie s kongenitální kataraktou a faciální dysmorfií

MUDr. Dana Šišková

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 187-189

Přehledové články

Problematika -postpoliomyelitického syndromu-

doc. MUDr. Miluše Havlová CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 190-192

Komentáře

Brabant, Tilburk, Nizozemí 26.3.-5.4.2001 a 20.5.-5.6.2002

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 224

Z pomezí neurologie

Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 193-198

Epilepsie - psychóza, stále nejasný vztah?

prof. MUDr. Josef Faber DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 199-204

Komentář: -Epileptická psychóza- - kontroverzní hledání souvislostí

MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 205-206

Komentář: Epilepsie - psychóza, hledání společného jazyka

prof. MUDr. Jan Libiger CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 207-208

Sdělení z praxe

Epilepsia a porfýria

MUDr. Darina Buranová Ph.D, prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, MUDr. Marek Baláž, MUDr. Branislav Kollár

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 209-213

Senzitívny neurogram nervus plantaris medialis v diagnostike diabetickej neuropatie

doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D, MUDr. Pavol Kučera Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 214-216

Potraumatická disekce vertebrální tepny

MUDr. Andrea Bártková, MUDr. Dagmar Krajíčková CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 217-219

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 220

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 4: 222-223


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.