Neurologie pro praxi, 2002, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 6:

Přehledové články

Doporučená léčba po prodělané cévní mozkové příhodě

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 308-315

Test hodin, přehledná informace a zhodnocení škál dle Shulmana, Sunderlanda a Hendriksena

MUDr. Pavel Ressner, MUDr. Eva Ressnerová

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 316-322

Komentáře

Kongres EFNS, Vídeň, 26.-29. října 2002 Cerebrovaskulární problematika

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 337-339

Z pomezí neurologie

Krátká neurokognitivní baterie pro screening demence v klinické praxi: sedmiminutový screeningový test

prof. MUDr. Eva Topinková CSc, doc. MUDr. Roman Jirák CSc, prof. PhDr. Jiří Kožený DrSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 323-328

Sdělení z praxe

Naše skúsenosti s chirurgickým liečením tumorov periférnych nervov končatín a brachiálneho plexu

MUDr. Viktor Matejčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 329-332

Reoperace pro úžinové syndromy ulnárního nervu v oblasti lokte

MUDr. Martin Kanta, MUDr. Roman Hlatký, MUDr. Václav Málek CSc, MUDr. Jiřina Habalová, MUDr. Carmen Daňková, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 333-336

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 340

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 342

Hlavní téma: Sclerosis multiplex

Naliehavé situácie v neurologickej praxi

prof. MUDr. Peter Turčáni PhD

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 287

Hlavná téma: Naliehavé situácie v neurologickej praxi

Komatózne stavy v neurológii

MUDr. Marian Kuchar PhD, doc. MUDr. Miloslav Procházka PhD

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 288-293

Cievne mozgové príhody

MUDr. Veronika Vestenická PhD

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 294-298

Subarachnoidálne krvácanie

MUDr. Viliam Porubec Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 299-301

Súčasné neurochirurgické postupy pri zatvorených poraneniach hlavy

prof. MUDr. Juraj Šteňo CSc, MUDr. Robert Illéš

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 302-304

Akútne infekcie centrálneho nervového systému

MUDr. Zoltán Goldenberg

Neurol. pro Praxi, 2002; 6: 305-307


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.