Neurologie pro praxi, 2003, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2003; 1:

Přehledové články

Nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy nemoci

MUDr. Jan Mareš, prof. MUDr. Karel Urbánek CSc, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 30-34

Dopaminergní léčba a její vliv na sexuální dysfunkce u pacientů s Parkinsonovou nemocí

MUDr. Michal Pohanka, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc, MUDr. Jiří Pulkrábek

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 35-37

Komentáře

XI. Vejvalkův myastenický den

MUDr. Libuše Šimková

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 45-46

Z pomezí neurologie

Hypertenze a cévní mozkové příhody

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 26-29

Sdělení z praxe

Klinické využitie troch indexov charakterizujúcich vedenie distálnym úsekom nervus medianus v diagnostike syndrómu karpálneho tunela

doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D, MUDr. František Cibulčík Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 1:

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 42

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 43-44

Hlavná téma: Naliehavé situácie v neurologickej praxi

Neurologické poruchy ve stáří

prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 7

Hlavná téma: Neurologické poruchy ve stáří

Stáří a epilepsie

prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 8-10

Poruchy spánku ve stáří

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 11-13

Cerebrovaskulární onemocnění ve stáří

MUDr. Michal Dufek

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 14-20

Poruchy chůze a pády ve stáří

prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 1: 21-25


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.