Neurologie pro praxi, 2003, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3:

Přehledové články

Úloha endokanabinoidního systému v projevech postižení nervového systému

prof. MUDr. Alexandra Šulcová CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 144-147

Komentáře

Sympozium o léčbě bolesti, Brno - hotel Voroněž - 25.-26. 4. 2003

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc, MUDr. Jiří Mastík

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 160

Z pomezí neurologie

Léčebná výměnná plazmaferéza a její praktické využití v neurologii

MUDr. Jan Pták

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 148-152

Sdělení z praxe

Prevence cévní mozkové příhody při fibrilaci síní

MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Roman Kerekeš

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 153-155

Postradiační myelopatie a nekróza mozku jako pozdní následky radioterapie

MUDr. Věnceslava Svobodová

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 156-158

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 159

Hlavní téma: Primární bolesti hlavy

Iatrogenní neurologie

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3:

Hlavní téma: Iatrogenní neurologie

Iatrogénna problematika antiepileptík

doc. MUDr. h. Vladimír Donáth PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 116-120

Iatrogenní neuromuskulární poruchy

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 122-127

Iatrogenní léze periferních nervů - sedmileté zkušenosti s chirugickou léčbou

MUDr. Martin Kanta, MUDr. Roman Hlatký, MUDr. Jiřina Habalová, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Svatopluk Řehák, MUDr. Vladimír Hobza, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 128-132

Komplikace chirurgické a endovaskulární léčby onemocnění magistrálních mozkových tepen

MUDr. Dagmar Krajíčková CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 133-136

Iatrogenní cévní mozkové příhody

MUDr Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 137-139

Polékové extrapyramidové syndromy

MUDr. Václav Dostál, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 3: 140-143


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.