Neurologie pro praxi, 2003, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 4:

Přehledové články

Interiktálne EEG vyšetrenie u epilepsie, migrény a tetanického syndrómu

MUDr. Branislav Kollár, MUDr. Darina Buranová Ph.D, prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, MUDr. Katarína Klobučníková, MUDr. Andrea Krajčiová, prof. MUDr. P. Traubner Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 193-196

Komentáře

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u pacientů s epileptickým onemocněním v České republice

MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Petr Marusič

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 208-210

Problematika vodičského oprávnenia pre pacientov s epilepsiou v podmienkach Slovenskej republiky

doc. MUDr. h. Vladimír Donáth PhD, MUDr. Maria Kuchar PhD, MUDr. Darina Buranová Ph.D, doc. MUDr. Pavol Sýkora Ph.D, doc. MUDr. Božena Piťhová PhD

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 211-212

O etickom pozadí neurológie - 1. časť

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 213-215

Neurologové a automobil II.

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 216-217

Z pomezí neurologie

Bolesti při funkčních onemocněních pohybového aparátu dle konceptu Dr. Brüggera

MUDr. Jaroslav Valihrach CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 197-199

Sdělení z praxe

Levetiracetam, klinické zkušenosti

MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Jiří Dolanský

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 204-207

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 200

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 201-203

Hlavní téma: Iatrogenní neurologie

Dětská epileptologie

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 171

Hlavní téma: Dětská epileptologie

Diagnostické a léčebné strategie v dětské epileptologii

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 172-175

Geneticky podmíněné epilepsie a epileptické syndromy

MUDr. Tomáš Procházka

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 176-180

Korové dysgeneze a epilepsie

MUDr. Jan Hadač

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 182-187

Pokroky v diagnostice dětských epileptochirurgických kandidátů

MUDr. Pavel Kršek Ph.D, doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc, MUDr. Michal Tichý CSc, Ing. Milan Hájek DrSc, MUDr. Hana Křížová, MUDr. Josef Zámečník

Neurol. pro Praxi, 2003; 4: 188-192


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.