Neurologie pro praxi, 2003, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 5:

Přehledové články

Neurologické komplikace operací v mimotělním oběhu

MUDr. David Goldemund, MUDr. Robert Mikulík

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 253-256

Komentáře

Správa o XXXI. Slovensko-českom neurovaskulárnom sympóziu v Bratislave

MUDr. Róbert Garay CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 272

II. levočské pracovné dni neuropsychiatrie a algeziologie vo vertebrologii

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 273

VII. kongres Evropské federace neurologických společností - EFNS 2003, Helsinky, Finsko

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 274

O etickom pozadí neurológie - 2. časť

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 275-278

Z pomezí neurologie

Léčba demence inhibitory cholinesteráz - bezpečnost a snášenlivost v praxi

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc, MUDr. Klára Látalová

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 258-262

Sdělení z praxe

Súčasný stav antiepileptickej liečby u detí v Slovenskej republike

doc. MUDr. Pavol Sýkora Ph.D, MUDr. Zuzana Kudziová

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 263-267

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 270

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 271

Hlavní téma: Dětská epileptologie

Neuroonkologie

MUDr. David Doležil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 227-228

Hlavní téma: Neuroonkologie

Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu

prof. MUDr. Josef Nekula CSc

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 229-235

Metastatické postižení páteřního sloupce, míchy a míšních obalů

MUDr. David Doležil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 236-241

Radioterapie a chemoterapie zhoubných nádorů centrálního nervového systému

MUDr. Pavel Vodvářka Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 242-248

Neurologické komplikace protinádorové léčby

MUDr. Olga Zapletalová

Neurol. pro Praxi, 2003; 5: 249-252


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.