Neurologie pro praxi, 2004, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 1:

Přehledové články

Epilepsia a epileptické syndrómy v detskom veku - diagnostika a liečba

doc. MUDr. Pavol Sýkora Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 30-35

Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí Nadešel čas na všeobecný konsenzus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel?

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 36-38

Komentáře

Česká epileptologie v evropském kontextu

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 50-51

Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc, doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 52

Neurologové a jejich sestřičky

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 54

Z pomezí neurologie

Psychické problémy pacientov s diagnózou sclerosis multiplex

PhDr. Ivica Gulášová PhD

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 42-46

Sdělení z praxe

Diagnostika a léčba tethered cord syndromu - syndromu fixované míchy

MUDr. Martin Häckel CSc, prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 39-41

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 47-48

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 49

Hlavní téma: Neurotraumatologie

Demence

as. MUDr. Irena Rektorová

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 6

Hlavní téma: Demence

Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia

doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 7-10

Alzheimerova choroba - diagnostika a léčba

MUDr. Pavel Ressner

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 11-16

Nefarmakologické přístupy k pacientům postiženým demencí a podpora pečujících rodin

MUDr. Iva Holmerová Ph.D, Mgr. Martina Rokosová, Bc. Jitka Suchá, Mgr. Petr Veleta

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 17-20

Kognitivní a behaviorální poruchy u demence při Parkinsonově nemoci a u demence s Lewyho tělísky

as. MUDr. Irena Rektorová

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 21-25

Creutzfeldtova-Jakobova choroba: riziká, výskyt a možnosti diagnostiky najvýznamnejšej prenosnej demencie

MUDr. Eva Mitrová DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 1: 26-29


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.