Neurologie pro praxi, 2004, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2:

Přehledové články

Migréna - nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy

MUDr. Jiří Mastík

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 79-83

Neuroradiologické vyšetřovací metody v diagnostice a jejich přínos pro další klinické vedení nemocných s neurokutánním onemocněním (fakomatózy, neurovývojová onemocnění)

doc. MUDr. Zdeněk Seidl CSc, MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 85-90

Syndróm karpálneho tunela - patogenéza, diagnostika a liečba

doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D, MUDr. Pavol Kučera Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 91-95

Křeče hudebníků - klinický obraz, patofyziologie a léčba

Jaroslav Sławek M.D. Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 96-99

Z pomezí neurologie

Neurotransmise a řízení mužské sexuality

MUDr. Michal Pohanka, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 105-108

Sdělení z praxe

Elektromyografia paravertebrálnych svalov v diagnostike lumbosakrálnej radikulopatie

MUDr. František Cibulčík Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 100-103

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 109

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 110-111

Hlavní téma: Demence

Možnosti a perspektivy endoskopické neurochirurgie

prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, Editor hlavního tématu

Neurol. pro Praxi, 2004; 2:

Hlavní téma: Funkční metody v neurochirurgii

Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie

prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, MUDr. Jan Chrastina Ph.D, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 63-66

Míšní stimulace a možnosti jejího užití

MUDr. Ivana Rešková, prof. MUDr. Michael Houdek CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 68-70

Stimulace nucleus subthalamicus u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jan Chrastina Ph.D, MUDr. Jiří Pulkrábek, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc, prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 71-74

Současný stav neuroendoskopie - zpráva z II. sjezdu ISGNE (Neapol 2003)

prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, MUDr. Jan Chrastina Ph.D, Ing. Ivo Říha

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 75

Zrod stereotaktické neurochirurgie - osobní pohled

Přeložili: MUDr. Jan Chrastina, doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Radim Jančálek

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 76-78

Záverečné slovo prof. MUDr. Daniela Bartku, PhD., DrSc., FAAN, FRSM, zakladateľa (spolu s MUDr. M. Kondášom, PhD.) tradície spoločných českých a slovenských kongresov mladých neurológov na XIX. dňoch v marci 2004 v Martine

XIX. slovenský a český zjazd mladých neurológov, Martin, marec 2004: Prof. MUDr. Daniel Bartko, PhD., DrSc., FAAN, FRSM

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 115-116

Informace a komentáře

XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni

MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 2:

Neurologové a žákyně zdravotnických škol

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 119

Abstrakta

IV. neurosonologické dny

Neurol. pro Praxi, 2004; 2: 121-126


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.