Neurologie pro praxi, 2004, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3:

Přehledové články

Hypertenze a cévní mozková příhoda - pohled neurologa

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 160-162

Z pomezí neurologie

Psychofarmakoterapie psychických komplikací Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Martin Vališ

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 155-159

Sdělení z praxe

Aktivácia spánkovou depriváciou u nejasných záchvatových stavov: porovnanie validity rôznych metód snímania EEG

MUDr. Branislav Kollár, MUDr. Katarína Klobučníková, MUDr. Darina Buranová Ph.D, prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 163-166

Genetická heterogenita a fenotypová variabilita tzv. asociovaných príznakov u neurodegeneratívnych ochorení. Pes cavus

prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, MUDr. Zoltán Goldenberg, MUDr. Pavol Kučera Ph.D, MUDr. Darina Buranová Ph.D, prof. MUDr. Pavel Traubner PhD

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 167-170

Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI

MUDr. Pavel Chlebus, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, Ing. Michal Mikl, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc, MUDr. Marta Pažourková, doc. MUDr. Petr Krupa CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 172-175

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 177

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 178

Hlavní téma: Svalová onemocnění

Svalové dystrofie

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 137-141

Myotonická dystrofie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 142-145

Toxické a lékové myopatie

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 146-149

Zánětlivé myopatie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 150-154

Menstruační migréna a léčba zolmitriptanem

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 176

Informace a komentáře

38. dny dětské neurologie, Luhačovice, 20.-22. května 2004

MUDr. Anna Švehláková

Neurol. pro Praxi, 2004; 3:

Myopatie - základní charakteristika, klasifikace a perspektivy

prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc, prof. MUDr. Josef Bednařík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 135-136

Správa o 1. ročníku Orolinovho memoriálu a Petržalských neurologických dňoch

MUDr. Róbert Garay CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 180

XI. postgraduální kurz v neurochirurgii - traumatologie CNS, Hradec Králové 31. 3.-2. 4. 2004

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 181-182

1. slovensko-český zjazd o spánku a 2. somnologické dni

MUDr. Mária Tormašiová PhD

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 183-184

Abstrakta

Den praktické neurologie, Brno, 3. 6. 2004

Neurol. pro Praxi, 2004; 3: 187-190


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.