Neurologie pro praxi, 2004, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 4:

Kognitivní a behaviorální neurologie

prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 199

Psychóza a její příznaky u neurologických onemocnění

prof. MUDr. Jan Libiger CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 200-204

Paměť a její poruchy

MUDr. Robert Rusina

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 205-207

Temporolimbické syndromy

Mgr. Zuzana Fanfrdlová

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 208-210

Kortikální reprezentace emocí

MUDr. Radovan Přikryl

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 211-213

Asociace behaviorálních poruch autistického spektra a řečových poruch s epilepsií a epileptiformními EEG abnormalitami

MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 214-217

Přehledové články

SPECT v diagnostice parkinsonových syndromů

prof. Dr. Univ. Walter Pirker

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 218-221

Migréna - diagnostika a akutní terapie záchvatů

MUDr. Eva Medová

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 222-225

Z pomezí neurologie

Neurogenní dysfunkce dolních močových cest

MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jitka Kuncová, doc. MUDr. Michael Urban

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 226-230

Sdělení z praxe

Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie

doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D, MUDr. Irena Novotná, prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D, MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 231-234

Pseudotumor mozku - možnosti léčby

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc, doc. MUDr. Miroslav Kala CSc, MUDr. Ondřej Kalita, MUDr. Tomáš Kuběna

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 235-237

Gabapentin (Neurontin -) v léčbě neuropatické bolesti různé etiologie

MUDr. Radim Mazanec PhD, MUDr. Jiří Mastík, prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 4: 239-241

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 4:

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 4:

Informace a komentáře

XXXII. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín, 10. - 11. 6. 2004

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 4:


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.