Neurologie pro praxi, 2004, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5:

Přehledové články

Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis

MUDr. Jiří Piťha, prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 285-290

Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní

Eva Havrdová

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 291-294

Z pomezí neurologie

Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění

MUDr. Pavel Těšínský

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 278-281

Sdělení z praxe

Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. neurologickej kliniky LF UK

MUDr. Milan Liška, prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 282-284

Referáty z literatury

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 5:

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 5:

Hlavní téma: Bolest

Neuropatická bolest z pohledu algeziologa

MUDr. Jiří Kozák, MUDr. Rudolf Černý, MUDr. Ivan Vrba

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 259-263

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Jan Lejčko, prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 264-267

Nesteroidní analgetika

prof. MUDr. Oto Masár, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 268-270

Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami

MUDr. Ivan Vrba, MUDr. Jiří Kozák

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 271-273

Sekundární bolesti hlavy

MUDr. Jiří Mastík

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 274-277

Firemní informace

Bolest

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5:

Informace a komentáře

VIII. kongres Evropské federace neurologických společností - EFNS 2004, Paříž

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 5:

Vyhláška 277/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

MUDr. Jana Zárubová

Neurol. pro Praxi, 2004; 5: 299-300


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.