Neurologie pro praxi, 2004, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

Přehledové články

Epilepsie a mateřství

MUDr. Jana Zárubová

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 331-336

Chronická bolest - patofyziologie a léčba

MUDr. Dana Vondráčková

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 337-344

Sdělení z praxe

Etiologická diagnostika epilepsie: idiopatická, kryptogénna alebo symptomatická epilepsia?

MUDr. Branislav Kollár, prof. MUDr. Pavel Varsik DrSc, MUDr. Darina Buranová Ph.D, MUDr. Katarína Klobučníková

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 328-330

Referáty z literatury

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

Hlavní téma: Bolest

Cervikogénne syndrómy

MUDr. Miloslav Dvorák

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

Hlavní téma: cervikogenní syndromy

Neoperačná liečba cervikálnych koreňových syndrómov

MUDr. Miloslav Dvorák, MUDr. Ladislav Gurčík, MUDr. Vlastimil Horný

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 312-315

Neuropatická bolesť pri cervikobrachiálnom syndróme

prof. MUDr. Ľubomír Lisý DrSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 316-317

Psychofarmaká v liečbe cervikálneho vertebrogénneho algického syndrómu

MUDr. Iveta Lisá CSc, doc. MUDr. Ján Benetin Ph.D, prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D, MUDr. Peter Kalina PhD

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 318-320

Postihnutie krčnej chrbtice pri zápalových reumatických chorobách

doc. MUDr. Ivan Rybár CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 321-324

Failed neck surgery syndrom - opomenutá diagnóza?

MUDr. Martin Häckel CSc, MUDr. Václav Masopust

Neurol. pro Praxi, 2004; 6: 325-327

Informace a komentáře

Zpráva o III. cerebrovaskulárním semináři, Litomyšl, 10.-11. 9. 2004

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

Zpráva o kurzu -Kognitivní poruchy a demence- konaném ve dnech 16.-17. 9. 2004 v Brně

MUDr. Aleš Bartoš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

XVII. kongres Evropské společnosti pro výzkum spánku (ESRS), Praha, 5.-9. 10. 2004

MUDr. Martin Pretl CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:

19. český a slovenský neurologický sjezd, Brno

doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Neurol. pro Praxi, 2004; 6:


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.