reklama

Neurol. praxi 2016; 17(4): 263-267

Friedrich Heinrich Lewy, jeho tělíska a jejich nemoc

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Friedrich Heinrich Lewy (1885–1950), objevitel tělísek, která jsou považována za patologický marker neurodegenerativních synukleinopatií, prožil pestrý život. Po službě v německé armádě za 1. světové války se stal profesorem neurologie a psychiatrie a vybudoval v Berlíně moderní neurovědní ústav. Musel však z Německa uprchnout před nacisty, usadil se ve Spojených státech, sloužil za 2. světové války v americké armádě a po válce se stal profesorem neuroanatomie a neuropatologie. Role jím objevených tělísek v patofyziologii parkinsonské neurodegenerace byla popsána až skoro půl století po jeho smrti.

Klíčová slova: Friedrich Heinrich Lewy, Lewyho tělíska, Parkinsonova nemoc

Friedrich Heinrich Lewy, his corpuscles and their illnesses

Friedrich Heinrich Lewy (1885–1950), the man, who discovered Lewy bodies, pathological hallmark of neurodegenerative synucleinopathies, live dout an adveturous life. After serving in the German Army in the First World War, he became a professor of neurology and psychiatry. He had build a modern neuroscience institute in Berlin; after that has been forced to escape his country for Nazi repressions. He put down root in USA, served in the US Army and became a professor of neuroanatomy and neuropathology. The role of bodies, which bear his name, in the pathophysiology of parkinsonian neurodegeneration has been elucidated nearly half a century after his death.

Keywords: Friedrich Heinrich Lewy, Lewy bodies, Parkinson´s disease

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.