Neurologie pro praxi, 2002, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Neurol. pro Praxi, 2002; 5:

Přehledové články

Terapie demencí

MUDr. Irena Rektorová Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 260-263

Komentáře

Neurologové a automobil

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 271-272

Správa z 34. medzinárodného Dunajského sympózia pre neurologické vedy a kontinuálne vzdelávanie

prof. MUDr. Pavel Traubner Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 273-274

Zpráva o I. cerebrovaskulárním semináři Litomyšl, 27.-28. 9. 2002

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 275

Sdělení z praxe

Záchvaty ze suplementární motorické arey, diagnostický a léčebný problém

MUDr. Evžen Nešpor

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 264-265

Programovateľné a neprogramovateľné ventily pri liečbe hydrocefalu: šesťročné skúsenosti

MUDr. Ján Šulaj, doc. MUDr. Miroslav Galanda CSc, MUDr. František Patráš, MUDr. Alexander Béreš

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 266-270

Referáty z literatury

Publikujeme ve světě

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 276

Ze zahraničního tisku

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 278

Hlavní téma: Poruchy spánku v neurologické praxi

Sclerosis multiplex

MUDr. Pavel Štourač Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 235

Hlavní téma: Sclerosis multiplex

Imunopatogeneze roztroušené sklerózy

doc. RNDr. Jan Krejsek CSc, MUDr. Otakar Kopecký CSc, MUDr. Radomír Taláb CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 236-243

Evokované potenciály v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 244-248

Likvorový profil u roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Jana Bednářová, doc. MUDr. Pavel Adam CSc

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 249-251

Současné možnosti a význam vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Věra Feitová

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 252-255

Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex

MUDr. Pavel Štourač Ph.D

Neurol. pro Praxi, 2002; 5: 256-259


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.