reklama

Neurol. pro Praxi, 2001; 3: 128-132

Současná terapie spasticity se zaměřením na lokální aplikaci botulotoxinu

MUDr. Edvard Ehler CSc
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice

Klíčová slova: spasticita, patofyziologie spasticity, léčba spasticity, botulotoxin typu A.

Zveřejněno: 31. prosinec 2001Ovlivnění spasticity botulotoxinem u stabilizovaných nemocných je současnou cestou k nové kvalitě v již trvalém spastickém deficitu. K aplikaci botulotoxinu dochází často již po vyčerpání léčebných - medikamentózních i rehabilitačních - možností. Indikací použití botulotoxinu u spastické parézy horních končetin po cévní mozkové příhodě jsou projevy výrazné spasticity s funkčním defektem, se spazmy a průvodnými bolestmi. Léčba botulotoxinem u těchto nemocných vede ke zlepšení hybnosti (včetně oblékání), rozsahu pohybů, snížení bolestí, zlepšení hygieny, zábraně vzniku zánětlivých komplikací (ruky, podpaží), zranění končetiny při spasticitě i ke snížení zátěže poskytovatele péče. Vzhledem k příznivému efektu této léčby je možno chirurgické výkony v rámci léčby spasticity provést až v pozdější době. Použití botulotoxinu A je bezpečné a spolehlivé. Aplikace botulotoxinu do spastických svalů je výhodná pro jednoduchost aplikace a možnost ambulantní léčby. Má jen málo vedlejších účinků, nezávisí na příčině spasticity a může zabránit rozvoji kontraktur. Podstatně větší léčebný efekt je při flexibilní aplikaci léku, tedy při aplikaci botulotoxinu do těch svalů, které jsou u konkrétního nemocného nejvíce spastické (na podkladě klinického nálezu či elektrofyziologického vyšetření). Léčba spasticity botulotoxinem A je finančně náročná a vyžaduje klinické zkušenosti s tímto typem léčby.

Závěrem je možno konstatovat, že použití botulotoxinu v léčbě spasticity přináší zlepšení jak nemocným, tak jejich blízkým, opatrovníkům, ale i uspokojení lékaři, protože právě léčba pomocí botulotoxinu je novou oblastí s aktivním a úspěšným postupem lékaře.


Reference

 1. Benetin J, Kuchár M. Liečba spastického syndrómu. Rehabilitácia 1997; 30: 243-246.
 2. Brashear A, Gordon MF, Elovic E, Kassicieh D. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel study of the safety and efficacy of Botox purified neurotoxin in the treatment of focal upper limb spasticity post-stroke. (S12, 004). Abstracts of the 53rd Annual Meeting of AAN, May 5-11, 2001, Philadelphia, PA.
 3. Childers MK, ed: Use of Botulinum toxin type A in pain management. Columbia: Academic Information Systems, 1999; 51-100.
 4. Dressler D, ed: Botulinum Toxin Therapy. Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag, 2000; 95-101.
 5. Gracies J-M, Weisz DJ, Yang BY, Flanagan S, Simpson D. Evidence for increased antagonist strength and movement speed following Botulinum toxin injections in spasticity.(S01.006). Abstracts of the 53rd Annual Meeting of AAN, May 5-11, 2001, Philadelphia, PA.
 6. Hesse S, Brandi-Hesse B, Bardeleben A, Werner C, Funk M. Botulinum toxin A treatment of adult upper and lower limb spasticity. Drugs Aging 2001; 18: 255-62. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Kaňovský P. Botulotoxin a jeho role v léčbě neurologických onemocnění. Neurologie pro praxi 2001; 2: 42-46.
 8. Kaňovský P, Streitová H, Lněnička J, Bareš M, Kubová D, Hortová H. Indukce změny pohybového vzorce u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou navozená současnou léčbou rehabilitační a botulotoxinem A. Čes a slov Neurol Neurochir 1999; 62/95: 203-208.
 9. Ko KC, Ward AB. Management of spasticity. Brit J Hosp Med 1997; 58: 321-327.
 10. Mayer M. Neurorehabilitace chůze - některé metody a prostředky. Čes a slov Neurol Neurochir 2000; 63/96: 377-384.
 11. Mayer NH, Esquenazi A, Childers MK. Common patterns of clinical motor dysfunction. Muscle&Nerve 1997; 20 (Suppl 6): S21-S35. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Simpson DM, Alexander DN, O´Brien CF. Botulinum toxin type A in the treatment of upper extremity spasticity: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1996; 46: 1306-1310. Přejít k původnímu zdroji...
 13. The modern management of adult spasticity: an evidence based approach. Conference in Madrid, October 21, 2000.
Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.